Manöverpaneler - Tylö CC50

Har display för tid och temperatur, belysningsknapp samt kodspärr. Kan programmeras för 1, 3, 12 och 24 tim. eller kontinuerlig gångtid, 0–10 tim. förval. Komplettera med reläbox RB vid installation av bastuaggregat SD.

Pris: :-

Tillbaka till kategorin Manöverpaneler

F