Manöverpaneler - Tylö CC10

Elektronisk manöverpanel för bastuaggregat 6 och 8 kw. Avsedd att placeras på vägg utanför bastun. Enkel att manövrera. En display med lysdioder visar tid och temperatur på numrerad skala. 3-10 tim. gång tid, 0–10 tim. förval. Svagströmsanslutning medger flexibelt avstånd mellan aggregat och manöverpanel. Kan även anslutas till externbrytare eller centraldator för fjärrstyrning.

Pris: :-

Tillbaka till kategorin Manöverpaneler

F